Competition Albums

 Spectacular images of:
 Eilat Red Sea & World ShootOut
 competitions are introduced in
 annual albums:

 

     
      


Get Your Copy Now

 

Our Gold Sponsors

Our Silver Sponsors

SinaiDivers
Cocos
Fantasea
Tawali

Our Bronze Sponsor

Seequeen
Mares
Cristal Divers
Merilin
Aqua Lung

קטגוריות ופרסים

תחרות בזמן אמת במהלך חודשים ינואר - סוף אוקטובר 2016

Real-Time ShootOut Categories

1. הקטגוריה המרכזית – פורטפוליו של 5 צילומים ביעד הצלילה
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

סדרה בת 5 צילומים אשר צולמו במהלך החודשים ינואר ועד סוף חודש אוקטובר 2016, ואשר יוגשו כסדרה עם קו רעיוני ו/או ויזואלי המחבר ביניהן. עם זאת, כל צילום חייב גם לעמוד בזכות עצמו באיכויות הויזואליות.

 

הפרסים <<<< 


2. קטגורית העדשה הרחבה
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

בקטגוריה זו אנחנו מחפשים תמונה אחת אשר צולמה במהלך החודשים ינואר ועד סוף חודש אוקטובר 2016 ואשר תשלב את כל המאפיינים המייצגים את כישורי הצלם והפרשנות הויזואלית שלו לצילום בשימוש בעדשה רחבת זווית.


הפרסים <<<<<


 

 


3. קטגורית צילומי ה- Macro & Super-Macro Category
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

בקטגוריה זו אנחנו מחפשים תמונה אחת אשר צולמה במהלך החודשים ינואר ועד סוף חודש אוקטובר 2016 ואשר תשלב את כל המאפיינים המייצגים את כישורי הצלם והפרשנות הויזואלית שלו לצילום בשימוש בעדשה Macro & Super-Macro


הפרסים <<<<<<<

 

4. קטגורית החובבים
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בקטגוריה זו יכולים להשתתף רק צלמים בעלי מצלמות פוינט אנד שוט . צלמים עם מצלמות DSLR או בעלי מצלמות עם עדשות מתחלפות לא יכולים להשתתף בקטגורית החובבים.
בקטגוריה זו על הצלם להגיש צילום בודד שצולם במהלך החודשים ינואר ועד סוף חודש אוקטובר 2016


הפרסים  <<<<<<

 

 

 

5. שברי אוניות או מטוסים מתחת למים צילומים בשחור לבן
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

צילום בודד אשר צולם במהלך החודשים ינואר ועד סוף חודש אוקטובר 2016 ואשר יוגש בשחור לבן עם דגש על התייחסות הצלם לאובייקט בהקשר הסביבתי שימחיש את סביבת המחייה החדשה שנוצרה כתוצאה משילוב שבר האוניה או המטוס בטבע. בצילום שיוגש חייבת להיות נוכחות ויזואלית לשבר האוניה או המטוס.


הפרסים  <<<

 

 

 

6. קטגורית הכרישים
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

סידרה בת 3 צילומים אשר צולמו במהלך החודשים ינואר ועד סוף חודש אוקטובר 2016 שיכולים להיות מוצגים יחד כפורטפוליו של 3 הצילומים הטובים ביותר של הצלם, או כצילומים בודדים העומדים בזכות עצמם.


הפרסים  <<<<

 

 

Video Clips of the World Categories

 


קטגורית סרטוני הוידאו מהעולם
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. וידאו קליפ תת ימי

 

המשתתפים רשאים להגיש וידאו קליפ באורך של עד 150 שניות,

צילומי הקליפ יכולים להיות צילומי ארכיון שצולמו בכל מקום בעולם.
נושא הקליפ פתוח לבחירתו של כל משתתף.
לפחות 60% מכלל הקליפ, צולמו מתחת למים.
במסירת הקליפ המוגמר לתחרות, מצהיר כל משתתף כי הוא זה שיצר, ערך והכין את
הסרטון ולו הזכויות המלאות על פס הקול שמלווה את הסרטון.הפרסים לסרטון הוידאו  <<<


דמי השתתפות ב- World Shoot Out
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Real-Time ShootOut Categories

                                             דמי השתתפות בתחרות

 

1. הקטגוריה המרכזית – פורטפוליו של 5 צילומים – 35 יורו
2. קטגורית העדשה הרחבה - 25 יורו
3. קטגורית צילומי מקרו - 25 יורו

4. שברי אוניות או מטוסים מתחת למים בשחור לבן – 25 יורו

5. קטגורית הכרישים - 25 יורו

6. קטגורית החובבים – 15 יורו

7. קטגורית הנבחרות - 60 יורו

 

Video Clips of the World

קטגורית סרטוני הוידאו מהעולם

1. וידאו קליפ תת ימי - 45 יורו

 


• לתשומת לב הצלמים המשתתפים – ניתן להגיש לתחרות עד שלושה סטים של צילומים בכל קטגוריה וקטגוריה
• הגשת סט ראשון בכל קטגוריה 25-35 - יורו
• הגשת סט ראשון בקטגורית החובבים 15 יורו
• הגשה של כל סט נוסף בכל הקטגוריות 10 יורו לסט נוסף
בונוס מיוחד לכל הנרשמים לתחרות עד ל-30/8/2016 יקבלו סט אחד חינם בכל קטגוריה אליה יירשמו .
ביטול הרשמה: ניתן לבטל את ההרשמה לתחרות עד ל-2 לאוקטובר 2016 ודמי ההרשמה יוחזרו למשתתף במלואם.


הגשת הצילומים לכל הקטגוריות
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. הגשת הצילומים וסרטוני הוידאו בקטגוריות השונות יעשו במהלך חודשי התחרות ינואר ועד ה- 1 לנובמבר 2016.
3. הגשת הצילומים בקטגוריות השונות יעשו באתר התחרות לאחר זיהוי המשתתף בעזרת הדואר האלקטרוני של המשתתף ומספר משתתף שקיבל בעת ההרשמה.
2. הגשה והעלת הצילומים לאתר יעשו בפורמט JPG בלבד ובמשקל שלא יעלה על 500 KB.לכל צילום.
4. משתתפים שיגיעו לשלב הגמר יקבלו עד ה- 20 לנובמבר הודעה לשלוח אל מארגני התחרות את קבצי ה-JPG וה- RAW שהגיעו לשלב הגמר באיכות מכסימלית.
5. את הגיבויים יש לשלוח באמצעות Jambo Mail , DropBox או אחרים למייל המארגנים : info@worldshootout.org

 צוות השיפוט הבינלאומי

רוני סופר מישראל, אדם אנלון מאנגליה, אלברטו מורו פליקוני מאיטליה, אריאל פוקס מצרפת וקורט אמסלר משוויץ
הרכב צוות השיפוט יכול להשתנות

צוות שיפוט וידאו : כריסטיאן פטרון מצרפת, פיל סימה משוויץ ואדוארד סנגין מהולנד
החלטות השופטים הינן סופיות ולא ניתן לערער עליהן.

הרשמה לתחרות

 GUI: Grid_1.asp
close