WORLD SHOOTOUT
Awarding Prestigious Prizes
15 Years | 667 Winners | $267,000 Cash

התחרות ולוח זמנים

 
World ShootOut
 2018 תחרות צילום בינלאומית מסביב לגלובוס
תחרות "מסביב לגלובוס" היא תחרות בינלאומית בתחום הצילום התת-ימי
התחרות מארחת צלמים  חובבים ומקצועיים, אשר יתחרו באותה העת סביב העולם על פרסים יוקרתיים.
אפשר להגיש צילומים שצולמו בכל העולם בין התאריכים ה-2 לנובמבר 2017 ועד ה- 1 לנובמבר  2018 
 
הקטגוריות ל - 2018
1. קטגורית החובבים – סט ראשון בחינם
2. קטגורית העדשה הרחבה
3. קטגורית צילומי המקרו
4. קטגורית הכרישים
5. צילומי אופנה מתחת למים 
6. הקטגוריה המרכזית – 5 התמונות הטובות ביותר 
7. קטגורית הנבחרות 
8. קטגורית הוידאו 
 
קטגורית ה- Video Clip
יש לבחור ולערוך קטעי וידאו תת-ימיים הטובים והמרשימים ביותר שלכם, כאלו שצולמו בכל עת ובכל מקום בעולם לערוך לסרטון וידאו ולהגיש לתחרות. 
 
הגשת צילומים/קליפים לתחרות
1. צילומים/קליפים שהצלם יבחר להגיש בכל קטגוריה יועלו לאתר התחרות והמועד אחרון להגשת צילומים וקליפים הוא ה-1 לנובמבר,2018.
2. יש להירשם לתחרות טרם הגשת צילומים או קליפים לתחרות באמצעות העלאתם לאתר.
3. צילומים או קליפים שיוגשו לאחר ה-1 לנובמבר,2018 לא יתקבלו לתחרות.
 
שיפוט והכרזת הזוכים
1. ב-  5 לדצמבר 2018 יוכרזו הצלמים שהגיעו לשלב חצי הגמר . הצלמים יקבלו הודעה במייל והשמות יוכרזו באתר התחרות.
2. ב – 5 לינואר 2019 יוכרזו חמשת הצלמים בכל קטגוריה שהגיעו לשלב הגמר.
3. הכרזת הזוכים תיערך במהלך תערוכת הצלילה BOOT הנערכת בגרמניה ב- 25 לינואר 2019
3. רשימת הזוכים תעלה לאתר התחרות ב- 5 לפברואר 2019.