WORLD SHOOTOUT
Underwater Photo Grand Prix
18 Years | 854 Winners | $276,000 Cash

התחרות ולוח זמנים

 
World ShootOut
 2024 תחרות צילום בינלאומית 
תחרות "מסביב לגלובוס" היא תחרות בינלאומית בתחום הצילום התת-ימי
התחרות מארחת צלמים  חובבים ומקצועיים מכל העולם אשר יגישו צילומים שצולמו בעל עת ובכל מקום בעולם.
אפשר להגיש צילומים שצולמו בחלון הזמנים ה-2 לנובמבר 2023 ועד ה- 1 לנובמבר 2024 
 
הקטגוריות ל
1. קטגורית החובבים
2. קטגורית העדשה הרחבה
3. קטגורית צילומי המקרו
4. קטגורית מים שחורים
5. צילומי אופנה מתחת למים 
6. הקטגוריה המרכזית – 5 התמונות הטובות ביותר 
7. קמפיין לשימור הסביבה הימית
8. קטגורית הוידאו 
9. תמונת השנה
 
הגשת צילומים/ סרטוני וידאו לתחרות
1. צילומים/קליפים שהצלם יבחר להגיש בכל קטגוריה יועלו לאתר התחרות והמועד אחרון להגשת צילומים וקליפים הוא ה-1 לנובמבר,2024.
2. יש להירשם לתחרות טרם הגשת צילומים או קליפים לתחרות באמצעות העלאתם לאתר.
3. צילומים או קליפים שיוגשו לאחר ה-1 לנובמבר,2024 לא יתקבלו לתחרות.
 
שיפוט והכרזת הזוכים
1. ב-  5 לדצמבר 2024 יוכרזו הצלמים שהגיעו לשלב חצי הגמר בכל הקטגוריות. הצלמים יקבלו הודעה במייל והשמות יוכרזו באתר התחרות.
2. ב – 5 לינואר  2024 יוכרזו חמשת הצלמים בכל קטגוריה שהגיעו לשלב הגמר.
3. הכרזת הזוכים תיערך במהלך תערוכת הצלילה BOOT הנערכת בגרמניה ב- 27 לינואר 2025
3. רשימת הזוכים תעלה לאתר התחרות ב- 1 לפברואר 2025.