WORLD SHOOTOUT
Underwater Photo Grand Prix
18 Years | 854 Winners | $276,000 Cash

כללי השתתפות ותקנון התחרות


ההרשמה לתחרות בטופס הרשמי מציינת אוטומטית את הסכמת הצלם/ת לכללים שנקבעו באתר התחרות.

הגשת הצילומים לכל הקטגוריות

1. הגשת הצילומים וסרטוני הוידאו בקטגוריות השונות יעשו עד ל-1 לנובמבר 2024. 
3. הגשת הצילומים בקטגוריות השונות יעשו באתר התחרות לאחר זיהוי המשתתף בעזרת הדואר האלקטרוני של המשתתף ומספר משתתף שקיבל בעת ההרשמה.
2. הגשה והעלת הצילומים לאתר יעשו בפורמט JPG בלבד ובמשקל שלא יעלה על 2 mega  לכל צילום.
4. משתתפים שיגיעו לשלב חצי הגמר הגמר יקבלו הודעה לשלוח אל מארגני התחרות את קבצי ה-JPG וה- RAW שנבחרו לשלב הגמר באיכות מכסימלית. 
5. את הגיבויים יש לשלוח באמצעות Jambo Mail , DropBox או אחרים למייל המארגנים : info@worldshootout.org

 כללי ההשתתפות 
1. ניתן לצלם ביום ובלילה.
2. הצילומים חייבים להיות מצולמים מתחת למים ( צילומים של חצי חצי יתקבלו גם).
3. בקטגורית החובבים יכולים להשתתף רק צלמים שלא זכו באף פרס באף תחרות בעבר, בעלי מצלמות פוינט אנד שוט, GoPro, טלפונים ניידים, מצלמות דיגיטליות קומפקטיות עם מערכת Fix Lenses, יכולים להשתתף בקטגוריה זו.
   צלמים עם מצלמות DSLR או בעלי מצלמות Mirrorless עם עדשות מתחלפות לא יכולים להשתתף בקטגורית החובבים. נא לעיין בכללי ההשתתפות הקטגוריה.

4. שינויים ושיפורים מינוריים בתמונות באמצעות תוכנות עריכה, הכוללים שיפור צבע , קונטרסט, ניקוי ליכלוכים למינהם, קרופינג עד 15%- מותרים. 
5. עריכת תמונה, אשר תשנה את התוכן העיקרי שלה, כמו הוספה או הסרה של אובייקטים, או "השתלה" של אלמנטים זרים, אסורה.
6. קובץ שיתגלה או שהשופטים ו/או המארגנים יחשדו כי בוצע בו שינוי מהותי, הקובץ ו/או הצלם עצמו יפסלו מלהשתתף בתחרות. 

7. למארגנים ולשופטים שיקול דעת מוחלט לקבוע ולהחליט כי לדעתם נעשה שינוי אסור בתמונה.
8. החלטת השופטים ו/או המארגנים לפסול תמונה ו/או להפסיק השתתפותו של צלם הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור.
9. יש לשמור על צילומי המקור עד לחודש פברואר 2024.
10. במהלך חודש נובמבר 2023, יתבקשו צלמים שיעברו את הסינון הראשוני לשלוח את צילומי המקור של הצילומים שהוגשו לתחרות בפורמט JPG באיכות מכסימלית ובפורמט RWA . 
11. את הצילומים יש לשלוח באמצעות jambo Mail, DropBox או שרות אחר שקיים ברשת למייל התחרות.
12. המארגנים יעשו ככל יכולתם לשמור ולטפל בצילומים בדרך הטובה ביותר. עם זאת, מומלץ לצלמים לגבות במקביל את כל הצילומים שלהם. 
13.למען הסר ספק, המארגנים או באי כוחם אינם אחראים לכל נזק ואו אובדן של צילומים במהלך התחרות, תהליך השיפוט, או כל זמן אחר. 
14. הכרזת הזוכים בתחרות העולמית תעשה בתערוכת הצלילה BOOT הנערכת בגרמניה ב- 27 לינואר 2025. רשימת הזוכים תעלה לאתר התחרות לא יאוחר מ- 5 לפברואר 2025.
15. ההפקה מעודדת את השתתפות כלל הצלמים בתחרות, אך עם זאת שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה של צלמים שלראות עיניהם של המארגנים אינם עולים בקנה אחד עם מטרות וכללי התחרות. צלמים שנפסלו בעבר מתבקשים להמנע מלהגיש מועמדות.
16. ההפקה רשאית להפסיק השתתפות משתתף שחרג מן הכללים, ו/או שהתנהג התנהגות שאינה הולמת את התחרות, או שפגע במשתתף אחר ו/או יותר, ו/או שפגע באווירת התחרות ו/או מכל סיבה אחרת, בהתאם לשיקול דעתם המוחלט של המארגנים. החלטה בדבר הפסקת ההשתתפות בתחרות תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. 
17. חל איסור מוחלט להתקשר בהסכם לשיתוף פעולה בין צלמים, להגשת צילומים שצילם א' בשם ב'. התחרות היא אישית ומחייבת כללי הגינות.
18. תביעות והתדיינויות משפטיות ככל שיהיו ביחס לתחרות זו יערכו בבית המשפט בתל אביב ובבית משפט זה בלבד.

השימוש בצילומים:

- המשתתפים מאשרים, בעצם ההרשמה לתחרות, את השכפול והשימוש בצילומיהם שצולמו במהלך התחרות לרבות בכסוי צילום התחרות מעל המים ומתחת ו/או הוגשו לקטגוריות השונות לטובת סיקור תקשורתי ישראלי ובין לאומי של התחרות בעיתונות, בערוצי הטלוויזיה ובכל מדיה לרבות אינטרנט, ולכל שימוש אחר, פרסומי ו/או מסחרי, בכל עת, לקידום התחרות. 
המשתתפים מאשרים בעצם ההרשמה לתחרות כי הם מוותרים על כל זכויותיהם המוסריות כיוצרים בתמונות או בסרטי הווידאו שיצולמו על ידם כאמור לעיל, כאשר להנהלת התחרות שמורה הזכות הבלעדית לקבוע האם התמונות שיפורסמו ו/או יועתקו ו/או יעשה בהן שימוש יפורסמו בצירוף שם הצלם או בלעדיו. 
- המארגנים שומרים לעצמם את הזכות להפיק אלבום צילומים של התחרות, לוחות שנה (למכירה או לחלוקה בחינם), מסעות קידום מכירות של התחרות ושל מארגניה וכל שימוש אחר שיעלה על דעתם הקשור לתחרות ו/או למארגניה. 
- כל הצילומים ישמרו, ללא הגבלת מקום או זמן בארכיון הצילומים של מארגני התחרות. כל השימושים הנ"ל יבוצעו ללא צורך באישור נוסף, בכתב או בעל פה מהצלמים.

כללי התנהגות ושמירה על הסובב הימי במהלך התחרות:
1. צלמים ישראלים המשתתפים בתחרות ביעדי צלילה בחו"ל יחולו כללי ההתנהגות והשמירה על הטבע לפי החוקים המקומיים.
2. לאלה שיעדיפו את ההשתתפות במפרץ אילת 
כללי ההתנהגות כוללים את כל מפרץ אילת.
יחד עם זאת יש להקפיד שבעתיים בתחום שמורת האלמוגים ושונית תמר - גבולות שמורת האלמוגים (הים הדרומי) הם: בצפון- חוף קלאב מד. בדרום- גבול ישראל מצרים. במערב- קו גאות הים. במזרח- 250 מטר מזרחית לקו גאות הים.

1. חל איסור להיכנס לים עם כפפות, סכינים או כל אביזר אחר העלול לפגוע בערכי טבע מוגנים, למעט ציוד צילום.
2. הכניסה והיציאה מהים תתבצע אך ורק דרך המעברים, או הגשרים המסומנים לכך.
3. לפני הכניסה לים, יש לאבטח את כל האביזרים, צינורות וציוד אחר למאזן הציפה, למניעת היתפסותם והיגררותם על השונית, ופגיעה בה.
4. יש להימנע משחיה על הגב (טילוף), בין שוניות בסביבה רדודה, כדי להימנע מפגיעת המיכל בשונית.
5. הצלילה בשמורות טבע תתבצע במצב אופקי בלבד, ובמרחק בטוח מהקרקע או משונית האלמוגים. יודגש כי שכיבה על קרקעית הים, עמידה על הברכיים או בתנוחה אנכית, פוגעת בשונית ולא תותר. יחד עם זאת, לצורך צילום בימי התחרות, תותר ישיבה על הברכיים בקרקעית חולית, ולצורך צילום בלבד, ומבלי לבוא במגע עם השונית או בעלי חיים בה.
6. יש להימנע מהרחפת חול מהקרקעית. חל איסור להכניס לשמורה חומר זר.
7. חל איסור מוחלט להאכיל דגים, להזיז בעלי חיים או ערכי טבע אחרים ממקומם, להזיז אבנים ממקומן, או לבוא במגע עם ערכי טבע בכל מהלך הצלילה.
8. חל איסור להיכנס לכוכים וסדקים לצורך תצפית או צילום, וכן אין לאחוז במה שנראה לצולל סלע חשוף לצורך ייצוב.
9. מומלץ ורצוי, להיעזר בבן הזוג לצלילה, לצורך שמירת הצלם מפגיעה בערכי טבע.
10. לתשומת לב הצוללים, כל פגיעה בערכי טבע מוגנים, הפרעה למהלך חייהם או יצירת פרובוקציה כגון מגע, האכלה או הטרדה ממנוחה, אסורה על פי החוק.
11. חל איסור להיכנס לשטח השמורה הקרקעית (שמורת האלמוגים) מעבר לשעות הפעילות בה.
צלם שיעבור על אחד או יותר מכללים אלה, המארגנים, לפי שיקול דעתם המוחלט, יהיו רשאיים לפסול אותו מלהשתתף בתחרות. החלטת המארגנים תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. 

הרשמה לתחרות >>>>

בהצלחה ,
צוות ההפקה