WORLD SHOOTOUT
Underwater Photo Grand Prix
15 Years | 667 Winners | $267,000 Cash

קטגוריות ופרסים 2019

1. הקטגוריה המרכזית – פורטפוליו של 5 צילומים 

• 5 צילומים אשר צולמו במהלך 2 לנובמבר 2018 ועד ה- 1 לנובמבר 2019,
• כל צילום חייב לעמוד בזכות עצמו באיכויות הויזואליות.
• יתרון לפורטפוליו שיוגש כסידרה עם קו רעיוני ו/או ויזואלי המחבר ביניהן.
• ניתן לשלב עד שני צילומים של מים שחורים
ניתן לבצע שינויים ושיפורים מינוריים בתמונות באמצעות תוכנות עריכה, הכוללים שיפור צבע , קונטרסט, ניקוי ליכלוכים למינהם, קרופינג עד 15%- מותרים.
• עריכת תמונה, אשר תשנה את התוכן העיקרי שלה, כמו הוספה או הסרה של אובייקטים, או "השתלה" של אלמנטים זרים, אסורה.

 
 2. קטגורית החובבים 
• בקטגוריה זו יכולים להשתתף רק צלמים בעלי מצלמות פוינט אנד שוט .
צלמים עם מצלמות DSLR או בעלי מצלמות Mirrorless עם עדשות מתחלפות לא יכולים להשתתף בקטגורית החובבים.
בקטגוריה זו על הצלם להגיש צילום בודד שצולם במהלך במהלך 2 לנובמבר 2018 ועד ה- 1 לנובמבר  2019 
• בקטגוריה זו לא ניתן להגיש צילומים של מים שחורים
• הגשת סט ראשון בקטגורית החובבים - חינם
ניתן לבצע שינויים ושיפורים מינוריים בתמונות באמצעות תוכנות עריכה, הכוללים שיפור צבע , קונטרסט, ניקוי ליכלוכים למינהם, קרופינג עד 15%- מותרים. 
• עריכת תמונה, אשר תשנה את התוכן העיקרי שלה, כמו הוספה או הסרה של אובייקטים, או "השתלה" של אלמנטים זרים, אסורה.
 
3. קטגורית העדשה הרחבה
• בקטגוריה זו אנחנו מחפשים תמונה אחת אשר צולמה במהלך 2 לנובמבר 2018 ועד ה- 1 לנובמבר 2019
ואשר תשלב את כל המאפיינים המייצגים את כישורי הצלם
והפרשנות הויזואלית שלו לצילום בשימוש בעדשה רחבת זווית
• בקטגוריה זו לא ניתן להגיש צילומים של מים שחורים
ניתן לבצע שינויים ושיפורים מינוריים בתמונות באמצעות תוכנות עריכה, הכוללים שיפור צבע , קונטרסט, ניקוי ליכלוכים למינהם, קרופינג עד 15%- מותרים. 
• עריכת תמונה, אשר תשנה את התוכן העיקרי שלה, כמו הוספה או הסרה של אובייקטים, או "השתלה" של אלמנטים זרים, אסורה.
 
 
4. קטגורית צילומי ה- Macro & Super-Macro Category
• בקטגוריה זו אנחנו מחפשים תמונה אחת אשר צולמה במהלך 2 לנובמבר 2018 ועד ה- 1 לנובמבר 2019
ואשר תשלב את כלהמאפיינים המייצגים את כישורי הצלם
והפרשנות הויזואלית שלו לצילום בשימוש בעדשה Macro & Super-Macro 
• בקטגוריה זו לא ניתן להגיש צילומים של מים שחורים
ניתן לבצע שינויים ושיפורים מינוריים בתמונות באמצעות תוכנות עריכה, הכוללים שיפור צבע , קונטרסט, ניקוי ליכלוכים למינהם, קרופינג עד 15%- מותרים. 
• עריכת תמונה, אשר תשנה את התוכן העיקרי שלה, כמו הוספה או הסרה של אובייקטים, או "השתלה" של אלמנטים זרים, אסורה.
 
 
5. קטגורית מים שחורים
ניתן להגיש 3 צילומים אשר צולמו במהלך 2 לנובמבר 2018 ועד ה- 1 לנובמבר 2019 
• שלושת הצילומים שיוגשו לקטגוריה זו, ייבחנו על פי הדגשים הבאים: יצירתיות, אסתטיקה, מקוריו,
ותאורה יצירתית. 
הצילומים חייבים להיות צילומים שצולמו במים פתוחים. 
יש לשמור את היעד שהצילומים צולמו, עומק, ומרחק מהחוף.
ניתן לבצע שינויים ושיפורים מינוריים בתמונות באמצעות תוכנות עריכה, הכוללים שיפור צבע , קונטרסט, ניקוי ליכלוכים למינהם, קרופינג עד 25%- מותרים. 
• עריכת תמונה, אשר תשנה את התוכן העיקרי שלה, כמו הוספה או הסרה של אובייקטים, או "השתלה" של אלמנטים זרים, אסורה.
 
 
6. קטגורית האופנה 
• 3 צילומים אשר צולמו במהלך 2 לנובמבר 2018 ועד ה- 1 לנובמבר 2019 
ואשר יוגשו לקטגוריה זו, ייבחנו על פי הדגשים הבאים: יצירתיות, אסתטיקה, מקוריות,
• שליטה טכנית במדיה, תאורה יצירתית ושימוש נכון של השילוב בין גוף האדם והאופנה לטבע. 
יתרון לסדרה בת 3 צילומים שתוגש מבחינה ויזואלית ותוצג כקמפיין עם קו מחשבה וסטיילינג מובהקים. 
• הצלם יכול לבחור לשלב עירום ופרטי לבוש לפי החלטתו.
• הסדרה יכולה להכיל עירום, צילומים המשלבים לבוש או שילוב בין השניים.
ניתן לבצע שינויים ושיפורים מינוריים בתמונות באמצעות תוכנות עריכה, הכוללים שיפור צבע , קונטרסט, ניקוי ליכלוכים למינהם, קרופינג עד 15%- מותרים. 
• עריכת תמונה, אשר תשנה את התוכן העיקרי שלה, כמו הוספה או הסרה של אובייקטים, או "השתלה" של אלמנטים זרים, אסורה.
 
7. קטגורית הנבחרות 
• כל קבוצה אשר לוקחת חלק בקטגורית הנבחרות צריכה לכלול 3 צלמים מאותה מדינה ועליה להגיש פורטפוליו של 6 צילומים( כל צלם 2 צילומים ). 
• אין מגבלה למספר הנבחרות מכל מדינה. 
• ניתן לשלב עד שני צילומים של מים שחורים
• צלמי הקבוצה יבחרו צילומים שצולמו בין התאריכים 2 – לנובמבר 2018 ועד ה -1 לנובמבר 2019
כל צילום חייב לעמוד בזכות עצמו באיכויות הויזואליות. יתרון לפורטפוליו שיוגש כסידרה עם קו רעיוני ו/או ויזואלי המחבר ביניהן.
• צלם אחד מהקבוצה ירשום את הקבוצה בדף ההרשמה וישלם את דמי ההשתתפות .
ניתן לבצע שינויים ושיפורים מינוריים בתמונות באמצעות תוכנות עריכה, הכוללים שיפור צבע , קונטרסט, ניקוי ליכלוכים למינהם, קרופינג עד 15%- מותרים. 
• עריכת תמונה, אשר תשנה את התוכן העיקרי שלה, כמו הוספה או הסרה של אובייקטים, או "השתלה" של אלמנטים זרים, אסורה.
 
8. קטגורית ה -video Clip
• המשתתפים רשאים להגיש וידאו קליפ באורך של עד 150 שניות, 
• צילומי הקליפ יכולים להיות צילומי ארכיון שצולמו בכל מקום בעולם.
• נושא הקליפ פתוח לבחירתו של כל משתתף.
• לפחות 60% מכלל הקליפ, צולם מתחת למים.
• במסירת הקליפ המוגמר לתחרות, מצהיר כל משתתף כי הוא זה שיצר, ערך והכין את
הסרטון ולו הזכויות המלאות על פס הקול שמלווה את הסרטון.